วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา  หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จังหวัดพิษณุโลก  เป็นวิทยากรในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  ให้กับเจ้าหน้าที่ ศตม. 2.1 พิษณุโลก เพื่อพัฒนาความรู้  ศักยภาพ  เสริมความเข็มแข็งในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ต่อไป
 
 
ท่าน  ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา  เปิดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 
 

 
ทุกคนให้ความสนใจในการประชุมอย่างมาก

 


 
 

 
จุ๊ๆๆๆ...  เข้าใจรึเปล่าจ๊ะ....

 


 
ให้ความสนใจสุดๆเลยครับ

 


 


 
อ้าวๆๆๆๆ  นั่งฟัง...ใช้สมาธิเป็นอย่างมาก.....(มิได้หลับน่ะค่ะ)

 
 
 
 


 

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ต้อนรับ ท่าน นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นเกียรติ มาเยี่ยมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 พิษณุโลก

วันที่  6  พฤศจิกายน  2558  ท่าน  ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา  หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จังหวัดพิษณุโลก และคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ  ท่าน  นพ. อำนวย  กาจีนะ  อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ  ในโอกาสได้มาเยี่ยมเยือน เจ้าหน้าที่ ศตม. 2.1  พร้อมให้โอวาสและให้ขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ของพี่ๆ น้องๆ ชาว ศตม. ต่อไป 

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อบรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 19 - 21  ตุลาคม  2558  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จังหวัดพิษณุโลก
ทำการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  โดย  ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา  หัวหน้าศูนย์ฯ
เป็นวิทยากร  ให้ความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร เพื่อนำไปพัฒนางาน ให้กับ ศตม.ต่อไป

ดังภาพกิจกรรมดังนี้
 
ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา  บรรยายเรื่องพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์

 

ฝึกปฏิบัติ  ตามวิทยากร
 

ตั้งใจเรียนและรับฟัง...

 

 

กลุ่มนี้มีความตั้งใจกันเป็นอย่างมาก
 

 

น้องๆ คอยช่วยสอนพี่ๆ  และลุงๆ  ....

 

 


 
 

ตัวอักษร อยู่ตรงไหนน่ะ งง...

 

คุณลุงจะไหวหรือเปล่า....

 

ค่อยๆ  จิ้มน่ะครับคุณลุง...

 

 


วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม พัฒนา สามัคคี ทาสีรั้ว สำนักงาน

เจ้าหน้าที่ รวมแรง  รวมใจ ทำความสะอาดและ ทาสีรั้ว  ของ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จังหวัดพิษณุโลก ออกมาได้สวยงาม  .....


ภาพก่อนทาสี
ล้างทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทา
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ประชุมวางแผนแบ่งงานครับ....พร้อมๆๆๆๆ ลุย....
 
 


 

เริ่มลงมือทาสีด้วยความชำนาญในงาน....
 
ช่างทาสีประจำ ศูนย์ฯ เยอะมากๆครับ... 
 
ลงมือทาสีซ้ำ รอบ 2  เพื่อความสวยงามครับ
 
ผลงานของความสามัคคี รวมแรงร่วมใจ ของพี่น้อง ชาว ศตม. 2.1
 ออกมาได้สวยงาม  ตามภาพเลยครับ